ଜାଣନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ମୃତ ଦେହକୁ କଣ କରାଯାଏ?

କୁମ୍ଭମେଳାରେ ନାଗାସାଧୁଙ୍କର ପୁରା ଦେଶରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଆସି ଏଠାରେ ନିଜର ସାଧନା ପୁରା କରନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳଣି ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରହସ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସବୁ ଅଲଗା ନିୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡେ। ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ।

ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ଚଳିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ନିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବା ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜୀବନ ସାରା ଏତେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏହି ନାଗାବାବାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୋତାଯାଏ।

ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭୁସମାଧି କୁହାଯାଏ। ନାଗାସାଧୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗର ମୁଦ୍ରାରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଦେଇ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଏହା କରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ରହିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

error: Content is protected !!